Stichting ACORN is recognized by the tax authorities in the Netherlands as an organization with ANBI status (Public Benefit Organization). Gifts to ACORN are therefore deductible for tax purposes in the Netherlands. The following information is in Dutch as a part of complying with ANBI requirements:

Stichting ACORN is door de beastingdienst erkend als ANBI, een tot algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn giften aan ACORN fiscaal aftrekbaar.

 Contact gegevens:

 Stichting ACORN

Kadijksplein 18

1018 AC Amsterdam

www.acorn.nl

acorniraq@yahoo.com

020- 5302156

 

KVK nummer: 41213058

 

RSIN nummer: 8093.20.393 

 

Doelstelling:  

Onze doelstelling is het implementeren van blijvende verbeteringen in de dagelijkse levenskwalitiet van geisoleerde en veraf gelegen woongemeenschappen in achtergestelde delen van de wereld.

 

Beleidsplan: ACORN streeft ernaar om door natuurlijke groei van het aantal medewerkers het aantal projecten in de sociale en hulpverlenende sector uit te breiden.

 

 Activiteiten in Iraaks Koerdistan (Dohuk):

Het Horizons Learning Centre is een door het Regionale Bestuur van Koerdistan (Irak) goedgekeurd project waar op dit moment Engelse les wordt gegeven. Hiermee worden de mogelijkheden om werk te krijgen voor de leerlingen aanzienlijk vergroot. 

 Smile project: Het doel van dit project, dat in 2011 is begonnen, is om het lijden van ernstig zieke kinderen die in het Jin kinderziekenhuis zijn opgenomen enigszins te verlichten door ontspannende activiteiten, gesprekken, muziek, enz.

 Domiz vluchtelingen kamp: ACORN biedt voetbal training aan voor de jongeren die 

Toekomstige projecten: In de toekomst wil ACORN daar cursussen voor vrouwen aan toevoegen over gezondheid en familie problemen. Daarnaast hoopt ACORN seminars te gaan geven over conflict beheersing en verzoening.

 

Beloningsbeleid: 

Alle medewerkers van ACORN, inclusief het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inzet, reizen en diensten.

 

Financieel verslag:

Alle inkomsten van de stichting worden voor 100% gebruikt ten gunste van de doelstelling van de stichting.

 

Bestuur:

Het bestuur houdt toezicht op de activiteiten en financien, benoemd en adviseert de managing director.

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en blijven lid van het bestuur tot zij vrijwillig aftreden.

 

Samenstelling bestuur: woonplaats:

R. Thorpe voorzitter Cairo

S. Ashworth secretaris Amsterdam

F. Zuidema penningmeester Perth

K. Sayeed lid Penrith

 

Laatste update van deze informatie: Juni 2014

 
ACORN is a registered Dutch foundation (reg. no. 41213058)